Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolwg adborth ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn rhoi eich barn am wasanaeth cymdeithasol awdurdod lleol.


Cyn ac ar ôl arolygiad (neu archwiliad sicrwydd), byddwn yn siarad â phobl ac yn gofyn iddynt am eu safbwyntiau ynghylch y gwasanaeth y maent yn ei dderbyn. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd yn defnyddio gwasanaethau rheoledig megis cartrefi gofal.

Os ydych yn derbyn gwasanaethau gofal a chymorth, hoffem glywed am eich profiadau.

Gallwch gwblhau arolygon ar-lein trwy glicio ar y ddolen berthnasol isod.

Oes gennych chi bryder brys am wasanaeth? Cliciwch yma i roi gwybod i ni

Ffyrdd eraill o roi adborth

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi'r ffurflen hon ar-lein, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126 a dewis opsiwn 4, neu e-bostio agc@llyw.cymru.
Llun - Iau: 09:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn - Dydd Sul: Ar gau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More