Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolwg adborth ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn rhoi eich barn am wasanaeth cymdeithasol awdurdod lleol.


Cyn ac ar ôl arolygiad, byddwn yn siarad â phobl ac yn gofyn iddynt am eu safbwyntiau ynghylch y gwasanaeth y maent yn ei dderbyn. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd yn defnyddio gwasanaethau rheoledig megis cartrefi gofal.

Os ydych yn derbyn gwasanaethau gofal a chymorth, hoffem glywed am eich profiadau.

Gallwch gwblhau arolygon ar-lein trwy glicio ar y ddolen berthnasol isod.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More