Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Adroddiad ar yr Arolygiad o Wasanaethau Plant a Theuluoedd – Cyngor Dinas Casnewydd

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o arolygiad o Wasanaethau Plant a Theuluoedd Cyngor Dinas Casnewydd

Nododd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a Chyngor Dinas Casnewydd nifer o feysydd i’w harolygu ar sail Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr, yr adolygiad thematig diweddar o Blant mewn Angen a thrafodaethau a gynhaliwyd rhwng y ddwy asiantaeth. Nodwyd tri maes i’w harolygu:

  • Effeithiolrwydd gwasanaethau ataliol a gwasanaethau ymyrraeth gynnar
  • Penderfyniadau
  • Materion yn ymwneud â’r gweithlu a chapasiti
  • Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein canfyddiadau o’r arolygiad a gynhaliwyd yn Chwefror 2013.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More