Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Adolygiad cenedlaethol o ofal cartref yng Nghymru

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad trosolwg cenedlaethol a chwe adroddiad arolygu ar gyfer awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Wrecsam, Caerdydd, Sir Ddinbych, Sir Fynwy ac Abertawe.

Mae ein hadroddiad yn gwneud sawl awgrymiad ar gyfer pob partner sydd ynghlwm.

Cewch ddarllen y crynodeb gweithredol neu'r adroddiad llawn isod.

Bydd ein hadroddiad yn hysbysu strategaeth gofal cartref pum mlynedd Cymru a hefyd sut yr ydym yn arolygu gofal cartref.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More