Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Adolygiad cenedlaethol o gynllunio gofal i blant a phobl ifanc sy’n ddarostyngedig i rag-achosion Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus

Ymwelodd tri arolygwr â Chaerffili, Conwy, Sir Benfro, Dinas a Sir Abertawe, Torfaen a Wrecsam rhwng mis Mai a mis Awst 2016.

Argymhellion

  • Dylid sicrhau dull systematig o sicrhau bod y trothwy ar gyfer rhag-achosion ACG wedi ei gyrraedd.
  • Dylid sefydlu trefniadau effeithiol i roi gwybod i rieni a gofalwyr am y trefniadau AGC a'r hyn y mae'r broses yn ei olygu.
  • Dylai trefniadau cynllunio gofal gefnogi sefydlogrwydd amserol i blant a phobl ifanc er mwyn sicrhau canlyniadau da.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More