Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Abacare RCT Branch

Cyfeiriad:

 • Ty Cynon, Navigation Park
 • Abercynon
 • CF45 4SN
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01443 742645
 • Math o wasanaethau:
  Gwasanaeth cymorth cartref
  Byw gyda chymorth
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Unigolyn cyfrifol:
  William Taplin
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  0

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

Adroddiad archwilio blaenorol

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More