Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Abacare Newtown Branch

Cyfeiriad:

  • St David's House, New Street
  • Newtown
  • SY16 1RB
  • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

  • 01686 625644
  • Math o wasanaethau:
    Byw gyda chymorth
    Gwasanaeth cymorth cartref
  • Darparwr:
  • Dyddiad cofrestru:
  • Unigolyn cyfrifol:
    William Taplin
  • Y nifer mwyaf o leoedd:
    0

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Adroddiadau Arolygu

Os nad oes adroddiad arolygu wedi'i gyhoeddi yma, bydd hynny am nad yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu o dan y ddeddfwriaeth newydd eto.

Gall AGC ddarparu adroddiadau arolygu blaenorol ar gael ar gais drwy ffonio 0300 7900 126 neu e-bostio AGC@llyw.cymru

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More