8 Hydref - 7 Tachwedd 2019 - Digwyddiadau cyfnewid ymarfer gofal preswyl i blant

Ar y cyd gyda Gofal Cymdeithasol Cymru rydym yn cynnal sesiynau cyfnewid ymarfer ar gyfer y gweithlu sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw mewn cartrefi plant.

Bydd y rhain yn gyfle i ddysgu beth sy’n gweithio a beth ydym angen ei wneud i wella gofal a chefnogaeth i blant a phobl ifanc.

Bydd yn gyfle i ddysgu am ganlyniadau ein hadroddiad trosolwg cenedlaethol; archwilio sut gallwn fynd i'r afael a rhai o'r heriau; a rhannu ymarfer da.

Bydd y sesiynau’n fuddiol i:

 • unigolion cyfrifol
 • swyddogion adolygu annibynnol
 • rheolwyr tîm neu wasanaeth
 • gweithwyr gofal preswyl i blant
 • rheolwyr gofal preswyl i blant
 • weithwyr cymdeithasol.

Dyddiadau

 • Dydd Mawrth 8 Hydref – Gwesty Heritage Park, Pontypridd
 • Dydd Iau 10 Hydref – Clwb Golff Green Meadows, Cwmbran
 • Dydd Mawrth 15 Hydref – Canolfan Catrin, Wrecsam
 • Dydd Mercher 16 Hydref - Venue Cymru, Llandudno
 • Dydd Iau 7 Tachwedd – Gwesty The Towers, Abertawe

Archebwch eich lle trwy wefan Gofal Cymdeithasol Cymru (Dolen allanol) a dilynwch y dolenni i Eventbrite.