23–26 Gorffennaf 2018 – Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Powys

Dyma beth wnaethom ni yn y Sioe Frenhinol Cymru 2018.

Fe wnaethom ddychwelyd i'r Sioe Frenhinol eleni ynghyd ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn fel rhan o Arolygu Cymru.

Yn ystod ein hymddangosiad yn y Sioe Frenhinol, buom yn siarad â 1,079 o bobl yn codi ymwybyddiaeth o bwy ydyn ni a'r hyn a wnawn.

Llenwodd pobl ein cardiau post i ddweud diolch i rywun a ddarparu gofal.

Ymunodd ein gweinidog Huw Irranca-Davies AC, yr Ysgrifennydd Parhaol Shan Morgan a'n Prif Arolygydd Gillian Baranski, a wnaeth hefyd y cyfle i ddiolch i rywun sy'n darparu gofal.

Siaradom â phobl am ein fframwaith arolygu ar y cyd gydag Estyn.