22 Chwefror a 1 Mawrth 2019 - Digwyddiad darparwr ar gyfer gwasanaethau eirioli, mabwysiadu, maethu a lleoli oedolion

Bydd y digwyddiadau hanner diwrnod yn canolbwyntio ar gofrestru o dan y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

Pam ddylech chi ddod i’r digwyddiad hwn? 

Byddem yn annog holl ddarparwyr y gwasanaethau uchod, yn benodol darpar unigolion cyfrifol, i achub ar y cyfle hwn i glywed am y datblygiadau arwyddocaol hyn.  Yn benodol byddwch yn derbyn gwybodaeth ynglŷn â:

  • Beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn cofrestru o dan Ddeddf 2016
  • Beth yw’r broses gofrestru
  • Y terfynau amser ar gyfer cofrestru
  • Arweiniad ynglŷn â’r datganiad o ddiben.

I Gofrestru ar gyfer y digwyddiadau yma, cliciwch ar y ddolen isod:

Cymhorthfeydd

Ar yr un diwrnod â’r digwyddiadau i ddarparwyr (yn y prynhawn) byddwn hefyd yn cynnig cymorthfeydd wyneb i wyneb unigol i’r sawl sy’n dewis gwneud apwyntiad. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau penodol neu bryderon ynglŷn â’ch amgylchiadau penodol, gallwch ddewis trefnu cymhorthfa drwy ddilyn y dolenni isod.

Nodwch – Mae’r rhain ar wahân i’r digwyddiad i ddarparwyr a bydd gofyn i chi adael swyddfa Llywodraeth Cymru ar ôl digwyddiad y bore, a dychwelyd yn y prynhawn er mwyn cael eich apwyntiad wyneb i wyneb ar yr amser penodedig.

I archebu lle mewn i’n o'n cymorthfeydd cliciwch ar y ddolen isod:

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r digwyddiad hwn, e-bostiwch ciwcomms@llyw.cymru.