21, 24 o Mehefin a 10 Gorffennaf 2019 – Digwyddiadau darparwr

Roedd y digwyddiadau hanner diwrnod yn mis Mehefin / Gorffennaf wedi'u hanelu at yr holl wasanaethau oedolion, gan gynnwys cartrefi gofal i oedolion neu blant, gwasanaethau cymorth cartref, canolfannau teulu preswyl a llety diogel.

Canolbwyntiodd y digwyddiadau ar:

  • Diweddariad diweddaraf gan CIW
  • graddfeydd
  • arweiniad ar gyfer fframweithiau arolygu
  • fformat yr adroddiadau a
  • ymgysylltu

Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â'r digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost at ciwcomms@llyw.cymru.

 

 
Lawrlwytho dogfennau