Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 13 Mai 2020
  • Newyddion

Sut rydym yn sicrhau ansawdd a diogelwch gwasanaethau yn ystod pandemig COVID-19

Rydym wedi cyhoeddi datganiad er mwyn rhoi cyngor i'r cyhoedd a Gweinidogion ar sut y byddwn yn parhau i roi sicrwydd ynglŷn ag ansawdd a diogelwch y gwasanaethau rydym yn eu harolygu a'u rheoleiddio.

Gellir gweld y datganiad llawn isod ac mae'n rhoi trosolwg o'r meysydd allweddol canlynol gan nodi sut y byddwn yn parhau i addasu ein dull gweithredu, heb roi beichiau afresymol ychwanegol ar system sydd wrthi'n delio â heriau na welwyd mo'u tebyg o'r blaen ar hyn o bryd:

  • Ein dull o roi sicrwydd a monitro
  • Sut y byddwn yn monitro gwasanaethau
  • Ein dull o gofrestru
  • Gweithgarwch arall i gefnogi ein hymateb i COVID-19

Ewch i'n tudalen ar COVID-19 am ragor o wybodaeth a dolenni i'r canllawiau diweddaraf.

 

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More