Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 15 Mai 2020
  • Newyddion

Caniatáu'r digwyddiad Cwtsh Digidol cyntaf ar gyfer Cartrefi Gofal

Mewn ymateb i COVID-19, cynhelir y digwyddiad ar-lein cyntaf i gefnogi cartrefi gofal yn ystod y cyfnod anodd hwn ddydd Llun 18 Mai.

Cynhelir y digwyddiad Cwtsh Digidol cyntaf ar gyfer Cartrefi Gofal, a gaiff ei redeg gan hwyluswyr annibynnol a'i gefnogi gan Gwelliant Cymru a Llywodraeth Cymru, drwy Zoom ddydd Llun 18 Mai rhwng 2pm a 3pm.

Bydd y digwyddiad ar-lein yn rhoi cyfle i reolwyr a staff cartrefi gofal gael cyngor a rhannu syniadau ac atebion, gan ganolbwyntio ar gefnogi pobl hŷn a'r rhai sy'n byw gyda dementia.

Bydd y digwyddiadau ar-lein yn:

  • cynnig lle diogel i rannu atebion ymarferol bob dydd a datrys problemau;
  • manteisio ar yr arbenigedd a'r sgiliau mewn cartrefi ledled Cymru;
  • cynnig lle i roi cymorth a goruchwylio cymheiriaid;
  • cyfeirio at arbenigedd pellach.

Gallwch gofrestru ar-lein i ymuno â'r ‘cwtsh’ a gynhelir ddydd Llun 18 Mai. I gael rhagor o wybodaeth a dyddiadau sesiynau yn y dyfodol, ewch i'n tudalen digwyddiadau.

Noder, nid Arolygiaeth Gofal Cymru fydd yn cynnal y sesiynau ar-lein hyn. 

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More