20 Hydref - 28 Ionawr 2020 - Cydbwyso risg, hawliau a chyfrifoldebau mewn gofal cymdeithasol plant

Ar y cyd gyda Gofal Cymdeithasol Cymru rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar y cyd i alluogi'r sector i archwilio, rhannu a dysgu sut y gallwch chi newid, gyrru a gwella canlyniadau i bob plentyn.

Mae cadw cydbwysedd rhwng risg, hawliau a chyfrifoldebau wedi ei amlygu fel mater craidd sy'n sail i ganolbwyntio ar ganlyniadau tuag at wasanaethau gofal cymdeithasol plant.

Bydd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio trafodaethau ogwmpas cydbwyso hawliau, cyfrifoldebau a risgiau mewn perthynas â dau faes allweddol o fewn gofal cymdeithasol plant.

Dyddiadau

  • Dydd Llun 20 Ionawr 2020, 9.30am – 2.00pm, Media Resource Centre, Llandrindod
  • Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020, 9.30am – 2.00pm, Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam
  • Dydd Llun 27 Ionawr 2020, 9.30am – 2.00pm, Canolfan Orbit, Merthyr Tudful
  • Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020, 9.30am – 2.00pm, Clŵb Golf Greenmeadows, Cwmbran
  • Archebwch eich lle trwy wefan Gofal Cymdeithasol Cymru (Dolen allanol) a dilynwch y dolenni i Eventbrite.

Archebwch eich lle trwy wefan Gofal Cymdeithasol Cymru (Dolen allanol) a dilynwch y dolenni i Eventbrite.