Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

20 Hydref - 28 Ionawr 2020 - Cydbwyso risg, hawliau a chyfrifoldebau mewn gofal cymdeithasol plant

Ynghyd â Gofal Cymdeithasol Cymru rydym wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau i alluogi'r sector i archwilio, rhannu a dysgu sut y gallwn newid, rhannu a dysgu sut y gallwch chi newid, gyrru a gwella canlyniadau i bob plentyn.

Mae cadw cydbwysedd rhwng risg, hawliau a chyfrifoldebau wedi ei amlygu fel mater craidd sy'n sail i ganolbwyntio ar ganlyniadau tuag at wasanaethau gofal cymdeithasol plant.

Canolbwyntiodd y digwyddiadau hyn drafodaethau ar gydbwyso hawliau,cyfrifoldebau a risgiau mewn perthynas â dau faes allweddol o fewn gofal cymdeithasol plant..

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More