Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

20 Francis Avenue

Cyfeiriad:

 • 20 Francis Avenue, Rhos On Sea
 • Colwyn Bay
 • LL28 4DW
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01492540469
 • Math o wasanaethau:
  Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
  Darpariaeh cartref gofal ar gyfer iechyd meddwl
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Unigolyn cyfrifol:
  Michael Hartey
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  5

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More