Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

1st Enable North Wales Service

Cyfeiriad:
  • Llay Resource Centre, Market Square Fifth Avenue Llay
  • Wrexham
  • LL12 0SA
  • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
  • 07880053905
  • Math o wasanaethau:
    Byw gyda chymorth
    Gwasanaeth cymorth cartref
  • Darparwr:
  • Dyddiad cofrestru:
  • Awdurdod lleol:
    Wrecsam
  • Unigolyn cyfrifol:
    Sarah Dawson
  • Y nifer mwyaf o leoedd:
    0

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

1st Enable North Wales Service
Math o ffeil: pdf Maint y ffeil: 95 KB
Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More