Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

1st Affinity Fostering Service

Cyfeiriad:

  • First Affinity Fostering Service, 4a, Chester Road
  • Wrexham
  • LL12 8TN
  • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

  • 01978856444

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More