• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 17 Hydref 2018
  • Newyddion

Cyhoeddi adroddiadau ynghylch gwarchodwr plant ar ein cyfeiriadur gofal

O'r mis hwn ymlaen, byddwn yn dechrau cyhoeddi adroddiadau arolygu ynghylch gwarchodwyr plant ar ein cyfeiriadur gofal.

Os ydych yn chwilio am warchodwr plant ac am ddarllen ei adroddiad arolygu, bydd modd i chi ei weld a'i lawrlwytho o'r cyfeiriadur gofal ar ein gwefan yn fuan. 

Byddwn yn cyhoeddi adroddiadau arolygu sy'n digwydd o 15 Hydref ymlaen. Ni fyddwn yn cyhoeddi cyfeiriadau. Os ydych am weld adroddiad blaenorol sydd ddim ar ein gwefan, gallwch ofyn i ni amdano.