• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 1 Hydref 2018
  • Newyddion

Cyhoeddi llawlyfr canllawiau AGC ac Estyn ar gyfer arolygu gofal ac addysg

Gan ddechrau yn gynnar yn 2019, caiff lleoliadau sy'n darparu gofal ac addysg gynnar eu harolygu gennym ar y cyd.

Yn ystod yr arolygiadau ar y cyd hyn, byddwn yn arolygu gofal yr holl blant hyd at 12 oed ac addysg plant 3 a 4 oed nad ydynt yn derbyn addysg mewn lleoliadau a gynhelir.

Bydd y llawlyfr canllawiau newydd, a gyhoeddwyd gennym heddiw, yn rhoi rhagor o ganllawiau am y ffordd rydym ni ac Estyn yn arolygu'r gwasanaethau hyn. Bydd hefyd yn helpu darparwyr i ddeall ein proses arolygu.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith hwn ar gael ar ein tudalen Fframwaith gofal plant a chwarae ar y cyd.