• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 13 Medi 2018
  • Newyddion

Prif Arolygydd yn cysgodi arolygiad Dechrau'n Deg dirybudd yng Nghasnewydd

Gillian Baranski yn cysgodi arolygiadau o wasanaethau gwahanol yn rheolaidd.

Yn ystod yr ymweliadau hyn, mae'r Prif Arolygydd yn cael gweld sut mae ein harolygwyr yn gweithio gyda darparwyr ac yn ysgogi gwelliant er llesiant pobl Cymru.

Ddydd Gwener 25 Mai, bu'n cysgodi arolygiad dirybudd yng Nghanolfan Gofal Plant Dechrau'n Deg Twinkle Tots yn Ysgol Gynradd Malpas Court yng Nghasnewydd. Dyma'r tro cyntaf i'r Prif Arolygydd ymweld â lleoliad Dechrau'n Deg.

Dywedodd Gillian Baranski:

Roedd hi'n galonogol gwylio plant bach yn cael eu cefnogi i ddatblygu eu hannibyniaeth drwy chwarae ac anogaeth dyner, ac roedd mor dda gweld canlyniadau gwych yn cael eu cyflawni o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn wych.