• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 7 Medi 2018
  • Newyddion

Darparwyr gofal plant a chwarae: Nad oes angen iddynt gwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar gyfer 2018-19

Nid oes angen i chi gwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn y flwyddyn ariannol 2018-19.

Rydym wedi e-bostio pob darparwr gofal plant a chwarae yr wythnos hon er mwyn rhoi gwybod idd nad oes angen cwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19. Oherwydd datblygiadau ar-lein rydym wedi penderfynu blaenoriaethu'r gwaith o ddatblygu ein cofrestriadau a hysbysiadau ar-lein ar gyfer yr holl wasanaethau gofal plant a chwarae.

Byddwn yn adolygu hynt ein datblygiadau ar-lein, ac os yw adnoddau’n caniatáu, rydym yn bwriadu cyhoeddi Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth ar ddiwedd 2019. Dylai darparwyr barhau i sicrhau bod ganddynt Adolygiad cyfredol o Ansawdd y Gofal ar waith ac ar gael pe byddai AGC yn gofyn amdano.

Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau i ddarparwyr gofal plant a chwarae ym mis Tachwedd a byddwn yn anfon gwahoddiadau drwy e-bost maes o law. Bydd rhagor o wybodaeth hefyd ar gael ar ein tudalen digwyddiadau.