• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 23 Gorffennaf 2018
  • Yn newydd ar y safle

Cydweithio i arolygu gofal ac addysg plant

O ddechrau 2019 byddwn ni'n gweithio gydag Estyn i gydarolygu lleoliadau sy'n darparu gofal ac addysg blynyddoedd cynnar.

Yn ystod yr arolygiadau ar y cyd hyn byddwn yn arolygu gofal yr holl blant hyd at 12 mlwydd oed ac addysg plant tair a phedair oed nad ydynt yn derbyn addysg mewn lleoliad a gynhelir.

Bydd y fframwaith newydd yn symleiddio’r ffordd y mae Estyn a ni’n hunain yn arolygu’r gwasanaethau hyn. Bydd hefyd yn helpu darparwyr fel rhan o'r broses arolygu. Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith hwn ar ein tudalen Fframwaith gofal plant a chwarae ar y cyd.