• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 14 Mehefin 2018
  • Newyddion

Rydym yn cefnogi Wythnos Gofalwyr (11–17 Mehefin)

Mae’r ymgyrch eleni yn canolbwyntio ar 'gefnogi gofalwyr i fod yn iach ac yn gysylltiedig'.

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â gofalu, gan dynnu sylw at yr heriau y mae gofalwyr yn eu hwynebu a chydnabod y cyfraniad y maent yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU.

Mae'r ymgyrch yn cael ei gwireddu gan filoedd o unigolion a sefydliadau sy'n dod at ei gilydd i drefnu gweithgareddau a digwyddiadau ledled y DU, gan dynnu sylw at pa mor bwysig yw gofalu.

Mae aelodau ein Bwrdd Cynghori Cenedlaethol yn cynnwys gofalwyr, aelodau teulu'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau, yn ogystal â'n partneriaid sy'n cymryd rhan yn ein gwaith.

Dywedodd y Prif Arolygydd Gillian Baranski:

Mae gofalwyr yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy at ansawdd bywyd y bobl sy'n derbyn gofal, a hynny'n aml heb unrhyw ddiolch na chydnabyddiaeth. Mae mor bwysig cydnabod eu cyfraniad a'r ymroddiad a roddir i ofalu am anwylyd, ddydd ar ôl dydd.

Mae gofalwyr yn haeddu mynediad cyflym a rhwydd at wybodaeth a gwasanaethau sy'n gallu caniatáu iddynt aros yn iach a gwneud y dewisiadau gorau ar gyfer eu lles nhw a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt.

Ewch i wefan Wythnos Gofalwyr i weld sut y gallwch chi gymryd rhan. (Dolen allanol)