• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 4 Mehefin 2018
  • Newyddion

Newidiadau i'n dulliau gorfodi

Daeth ein polisi newydd i rym ar 1 Mai 2018, ac mae'n amlinellu'r hyn y byddwn yn ei wneud os nad yw darparwr yn darparu gwasanaeth sy'n unol â'r gyfraith.

Rydym wedi gwneud newidiadau i'n dulliau gorfodi. Rydym wedi cyflwyno polisi newydd, 'Sicrhau Gwelliant a Gorfodi'. Mae hyn yn amlinellu ein dull o orfodi a'r prosesau y byddwn yn eu dilyn. Mae'n disodli ein canllawiau blaenorol.

Beth yw'r newidiadau?

Mae'r polisi newydd yn dod i rym ar 1 Mai 2018. Ceir rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn gorfodi yma.