• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 1 Mehefin 2018
  • Newyddion

Dysgwch sut rydym yn helpu i wella gwasanaethau gofal yn Sioe Frenhinol Cymru eleni (23–26 Gorffennaf)

Rydym yn ôl yn arddangos gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Estyn fel Arolygu Cymru.

Dewch i ymuno â ni

Dewch draw i siarad â ni i ddysgu mwy amdanom a'r hyn rydym yn ei wneud. Gallwch ddod o hyd i ni ar Rodfa D gyferbyn â Chymdeithas Ambiwlans Sant Ioan (stondin D251).

Cadwch lygad ar ein ffrwd Twitter @arolygu_gofal (Dolen allanol) i weld beth rydym yn ei wneud a phryd y gallwch gyfarfod â'n Prif Arolygydd Gillian Baranski wrth iddi ymweld â'r stondin a theithio o amgylch maes y Sioe.

Gwelwch y wybodaeth ddiweddaraf

Os nad ydych chi'n gallu mynd i'r Sioe, dilynwch ein gweithgareddau ar Twitter (Dolen allanol) a Facebook (Dolen allanol).