16, 24 ac 28 Ionawr 2020 – Digwyddiadau i ddarparwyr

Digwyddiadau i ddarparwyr

Mae'r digwyddiadau hanner diwrnod hyn wedi'u hanelu at holl wasanaethau oedolion a phlant.

Mae hyn yn cynnwys cartrefi gofal i oedolion neu blant, gwasanaethau cymorth cartref, canolfannau preswyl i deuluoedd, llety diogel, a gwasanaethau maethu, mabwysiadu, lleoli oedolion ac eirioli.

Cynhelir y digwyddiadau yn y lleoliadau canlynol:

  • 16 Ionawr 2020 – Glasdir, Llanrwst, Conwy - Gogledd Cymru - Llawn
  • 24 Ionawr 2020 – Stadiwm Liberty, Abertawe - De-orllewin Cymru - Llawn
  • 28 Ionawr 2020 – Neuadd y Ddinas, Caerdydd - De-ddwyrain Cymru - Llawn

Bydd y digwyddiadau yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Diweddariadau ar feysydd gwaith allweddol
  • Canllawiau newydd
  • Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (RISCA) - flwyddyn yn ddiweddarach
  • Datganiadau Blynyddol

Bydd cydweithwyr o Fusnes Cymru hefyd fod yn y digwyddiadau i ddarparu cyngor busnes yn ogystal â chymorth arbenigol mewn meysydd fel adnoddau dynol, tendro, masnach ryngwladol a mentora.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â'r digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost i ciwcomms@llyw.cymru

 

 
Lawrlwytho dogfennau