Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

16, 24 ac 28 Ionawr 2020 – Digwyddiadau i ddarparwyr

Digwyddiadau i ddarparwyr

Roedd y digwyddiadau hanner diwrnod wedi'u hanelu at holl wasanaethau oedolion a phlant.

Mae hyn yn cynnwys cartrefi gofal i oedolion neu blant, gwasanaethau cymorth cartref, canolfannau preswyl i deuluoedd, llety diogel, a gwasanaethau maethu, mabwysiadu, lleoli oedolion ac eirioli.

Canolbwyntiodd y digwyddiadau ar:

  • Diweddariadau ar feysydd gwaith allweddol
  • Canllawiau newydd
  • Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (RISCA) - flwyddyn yn ddiweddarach
  • Datganiadau Blynyddol

Aeth cydweithwyr o Fusnes Cymru i’r ddigwyddiadau i ddarparu cyngor busnes yn ogystal â chymorth arbenigol mewn meysydd fel adnoddau dynol, tendro, masnach ryngwladol a mentora.

Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â'r digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost at ciwcomms@llyw.cymru

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More