16, 24 ac 28 Ionawr 2020 – Digwyddiadau i ddarparwyr

Digwyddiadau i ddarparwyr

Mae'r digwyddiadau hanner diwrnod hyn wedi'u hanelu at holl wasanaethau oedolion a phlant.

Mae hyn yn cynnwys cartrefi gofal i oedolion neu blant, gwasanaethau cymorth cartref, canolfannau preswyl i deuluoedd, llety diogel, a gwasanaethau maethu, mabwysiadu, lleoli oedolion ac eirioli.

Cynhelir y digwyddiadau yn y lleoliadau canlynol:

  • 16 Ionawr 2020 – Gogledd Cymru
  • 24 Ionawr 2020 – De-orllewin Cymru
  • 28 Ionawr 2020 – De-ddwyrain Cymru

Bydd y digwyddiadau yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Diweddariadau ar feysydd gwaith allweddol
  • Canllawiau newydd
  • Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (RISCA) - flwyddyn yn ddiweddarach
  • Datganiadau Blynyddol

Byddwn yn e-bostio darparwyr yn fuan i'w gwahodd i'r digwyddiadau hyn.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â'r digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost i ciwcomms@llyw.cymru