12, 16 a 29 Hydref 2018 - Digwyddiadau darparwyr rhanbarthol

Roedd y digwyddiadau hanner diwrnod wedi'u hanelu at yr holl wasanaethaul i oedolion, gan gynnwys cartrefi gofal i oedolion neu blant, gwasanaethau cymorth cartref, canolfannau teulu preswyl a llety diogel.

Canolbwyntiodd y digwyddiadau ar:

  • y diweddariad diweddaraf ar Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 
  • ffurflen flynyddol/canllaw sicrhau ansawdd
  • arweiniad ar gyfer fframweithiau arolygu a
  • hysbysiadau ar-lein.

Am unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â'r digwyddiadau hwn, anfonwch e-bost at ciwcomms@llyw.cymru.

 
Lawrlwytho dogfennau