10-17 Ionawr 2019 – Gweithdai gyda phobl ifanc a Voices From Care

Bydd y gweithdai hyn yn llywio ein hadolygiad cenedlaethol o gartrefi gofal plant, a gyhoeddir yn 2019.

Cynhelir y gweithdai, a gynhelir ar ein rhan gan gydweithwyr o Voices From Care, ar y dyddiadau a'r amseroedd canlynol ac yn y lleoliadau canlynol:

  • Wrecsam – 10 Ionawr 2019 – 4pm i 7pm
  • Llanelli – 16 Ionawr 2019 – 4pm i 7pm
  • Trefforest – 17 Ionawr 2019 – 4pm i 7pm

Rydym wedi cysylltu'n uniongyrchol â rhai darparwyr cartrefi gofal, er mwyn gofyn iddynt enwebu pobl ifanc i gymryd rhan.

Mae'r lleoedd yn gyfyngedig iawn a byddwn yn hysbysu darparwyr yn ysgrifenedig os byddant wedi llwyddo i gael unrhyw leoedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiadau hyn, neu os rydych yn rhedeg cartref gofal plant ond nad ydych wedi cael gwahoddiad, anfonwch e-bost i AGC.DigwyddiadauRhanddeiliaidArolygu@llyw.cymru

Noder mai'r dyddiad cau ar gyfer enwebu yw dydd Llun 31 Rhagfyr 2018.

Bydd holiadur ar-lein ar gael hefyd i'r bobl ifanc na allant fynd i'r gweithdai hyn. Byddwn yn rhannu manylion am hyn gyda darparwyr yn y Flwyddyn Newydd.