Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

1 Call Care

Cyfeiriad:
 • Unit 3.14, The Maltings, East Tyndall Street
 • Cardiff
 • CF24 5EA
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 02921051700
 • Math o wasanaethau:
  Gwasanaeth cymorth cartref
  Byw gyda chymorth
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Unigolyn cyfrifol:
  ROYDON LEYSHON
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  0

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

Adroddiad archwilio blaenorol

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More