Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

1-2 Maes yr Ysgol

Cyfeiriad:

 • 1 MAES YR YSGOL ST. CATHERINE STREET
 • CARMARTHEN
 • SA31 3EL
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01267222286
 • Math o wasanaethau:
  Darpariaeh cartref gofal ar gyfer iechyd meddwl
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Unigolyn cyfrifol:
  Lesley Penn
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  4

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More